Välkommen till Mosaikteatern!

På Mosaikteatern arbetar vi med scenkonst; fysisk teater och dans. Vi jobbar med professionella pedagoger och handledare; yrkesverksamma inom dans och teater samt handledare med utbildning och erfarenhet inom socialt arbete. Vi gör föreställningar och workshops och vi arbetar för att det vi gör ska hålla en hög konstnärlig nivå; både i det dagliga arbetet och våra produktioner och föreställningar.
Vi gör också ett diktagasin som vi ger ut två gånger per år.
På Mosaikteatern arbetar personer med intellektuella funktionsnedsättningar och vi fungerar som en daglig verksamhet enligt LSS.
Utöver teater och dans har vi fysisk träning i form av cirkelträning och lite tuffare dans- och gympapass. Vi har även kulturspaning; då vi går på utställningar, föreställningar eller andra saker som är intressant och ligger inom området kultur.
Vi arbetar ibland med projekt av olika slag, det kan innebära att vi bjuder in gäster som har workshop med oss. Exempel på workshops vi gjort är: salsa, opera, indisk dans, poesi och flamenco.

Speglingar; Det vackra, humoristiska och knepiga i vår mänskliga samvaro.

Speglingar

Speglingar är en föreställning som bygger på rörelseträning och improvisationsarbete med skådespelarna under våren 2017 Temat kontakt / kontaktlöshet utkristalliserades under arbetets gång.
Karaktärernas liv avspeglar det vackra, humoristiska och knepiga i vårt mänskliga samvaro.

Medverkande: Hannes Gradén, Miriam Kroneld, Sofia Wittmark, Josefin Jakobsson, Niclas Bergwall och Malin Nord

Koncept: Seija Hyvönen-Mammen
Regi: Seija Hyvönen-Mammen i samarbete med Petra Ekblom