Välkommen till Mosaikteatern!

På Mosaikteatern arbetar vi med scenkonst; fysisk teater och dans. Vi jobbar med professionella pedagoger och handledare; yrkesverksamma inom dans och teater. Vi gör föreställningar och workshops och vi arbetar för att det vi gör ska hålla en hög konstnärlig nivå; både i det dagliga arbetet och våra produktioner och föreställningar.
Vi gör också ett diktagasin som vi ger ut två gånger per år.
På Mosaikteatern arbetar personer med intellektuella funktionsvariationer och vi fungerar som en daglig verksamhet enligt LSS.
Utöver teater och dans har vi fysisk träning i form av cirkelträning och lite tuffare dans- och gympapass. Vi har även kulturspaning; då vi går på utställningar, föreställningar eller andra saker som är intressant och ligger inom området kultur.
Vi arbetar ibland med projekt av olika slag, det kan innebära att vi bjuder in gäster som har workshop med oss. Exempel på workshops vi gjort är: salsa, opera, indisk dans, poesi och flamenco.

Kolla gärna Asthrakhans video: Hear me now på www.rocknytt.net 
I videon medverkar flera av Mosaikteaterns skådespelare.
Videon är gjord i Mosaikteaterns verksamhet, producent: Tina Johansson.

Vår aktuella föreställning just nu heter IMAGO…
IMAGO…
 är en föreställning om livet och mellanrummen och allt däremellan..
Skådespelare: Johannes Lundberg, Josefin Jacobsson, Miriam Kroneld,
Sofia Wittmark och Joakim Fernström.
Regi/koreografi: Veronica Tjerned och Daniel Rudholm.

Är du intresserad av att köpa föreställningen så kontakta leia@mosaikteatern.se
eller ring: 0707-77 95 19, Leia Lette, verksamhetschef Mosaikteatern.

 

 

 Projekt Konferensguiden – Ett demokratiprojekt

Vi vill också passa på och berätta om ett nytt projekt som vi arbetar med – Konferensguiden. Konferensguiden vill skapa en plats där kulturarbetare med funktionsvariation kan prata om kultur, skapande och konstnärskap. Den platsen vill vi skapa genom att anordna kulturkonferenser.
Stiftelsen Mosaikteatern är huvudman för detta projekt tillsammans med Allmänna Arvsfonden och föreningen Kultur och Kvalitet.
Mer information finns på kulturochkvalitet.se/konferensguiden/

Konferensprojektet använder sig av en manual som Creative Minds har gjort. Manualen beskriver hur man kan gå tillväga och hur man anordnar en konferens. Creative Minds är en organisation som har sitt säte i Manchester i England och med hjälp av representanter från organisationen översätter vi manualen och lägger grunderna för våra konferenser.