Om oss


Mosaikteatern jobbar med devicing som metod

Att arbeta med devising innebär att man inte utgår ifrån ett redan färdigt manus, utan skapar handling och koreografi genom improvisation och arbete utifrån olika koncept, teman eller idéer.
Varje devisingprocess är en unik och enskild företeelse och ser såklart olika ut beroende på vem som är koreograf eller regissör och på vilken ensemble som arbetar.
De få gånger vi använder en färdig historia eller ett skrivet material har vi ett slags löst förhållningssätt till historian eller manuset som betyder att vi kan prioritera impulser och idéer som uppkommer under improvisationer och repetitioner.

Att arbeta med devising är annorlunda än att arbeta i den traditionella repetitionsprocessen och de traditionella normerna och rollerna som författare, regissör och skådespelare kan ibland ifrågasättas. Skådespelarnas roll i produktionen förändras eftersom de bidrar till skapandet av materialet på ett annat sätt än i traditionella teaterproduktioner. Vi jobbar dock oftast med en tydlig regissör som arbetsledare men som inte har en helt färdig vision av hur föreställningarna ska bli när repetitionerna börjar.

 

Mosaikteatern är en daglig verksamhet med scenisk inriktning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Vi jobbar med scenkonst; främst med teater och dans men har även andra fysiska arbetsuppgifter som cirkelträning; lite tuffare gympa- och träningspass.
Mosaikstudion är ett pass i veckan där du som skådespelare själv har möjlighet att prova olika idéer eller projekt och det kan innebära att hålla i teater- eller danspass eller att jobba med en egen föreställning.
En gång i månaden har vi kulturspaning då vi går på föreställningar, utställningar eller andra saker som är intressant och ligger inom området kultur.
Vi arbetar ibland med projekt av olika slag, det kan innebära att vi bjuder in gäster som har workshop med oss. Exempel på workshops vi gjort är: salsa, opera, indisk dans, poesi och flamenco.

Självklart jobbar vi med produktioner och föreställningar som vi sätter upp inför publik. Vi arbetar för att det vi gör ska hålla en hög kvalité, inte bara i det dagliga arbetet utan också det vi gör inför publik. Vi vill att de föreställningar vi gör ska ta plats i det stora allmänna kulturutbudet.

Mosaikteatern erbjuder också andra att vara med på workshops och då är det du som skådespelare, som leder andra.

Vi har också en servicegrupp som arbetar med vaktmästeri och scenteknik samt en hel del markservice under veckorna. När det ska göras föreställningar är servicegruppen de som ordnar med scenografi och fixar fram rekvisita samt jobbar under föreställningarna med att ta emot publik och det som hör till runt en föreställning.

Arbetstider
På Mosaikteatern jobbar du varje dag mellan 9.00-15.00, men det är möjligt att jobba deltid.

Hälsa
För oss är kroppen viktig. Eftersom kroppen blir redskapet i den fysiska teatern och dansen är det viktigt med fysisk träning och bra mat. Vi tycker lunchen är viktig; att den är god och näringsrik och i lagom storlek.

En viktig målsättning för Mosaikteatern är att alla medarbetare, oavsett funktionsnedsättning får möjlighet att utvecklas och växa både professionellt och som människor.
Det dagliga arbetet präglas av en människosyn där alla är jämlika och deltar på sina egna villkor.

Studiebesök, praktik – eller bli skådespelare på Mosaikteatern

Är du intresserad av att börja på Mosaikteatern – eller prova på? Hör av dig till oss och boka in ett studiebesök och/eller praktik. Vi tar emot många praktikanter på Mosaikteatern. Praktik är en bra start – då har du möjlighet att bilda dig en uppfattning om hur vi arbetar och om det är ett arbete som passar dig. När du bestämt dig kontaktar du din LSS-handläggare som i sin tur tar kontakt med oss. Vi har LOV-avtal med Tyresö, Järfälla och Stockholm Stad. Bor du i en annan kommun kan LSS-handläggarna i vissa fall göra individuella avtal med oss.

Organisation

Stiftelsen Mosaik är en idéburen organisation, en icke-vinstdrivande stiftelse.
Stiftelsen Mosaiks styrelse består av sex ledamöter varav en är ordförande. Styrelsen är ansvarig för att driva stiftelsens verksamhet.

I ledningen för den dagliga verksamheten finns en verksamhetschef som uppfyller de krav som anges i lagtexten gällande enskild verksamhet enligt LSS och som har till uppgift att driva och utveckla stiftelsens verksamhet, främst när det gäller den dagliga verksamheten, men även för att etablera en öppen verksamhet som framförallt riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

I den dagliga verksamheten arbetar handledare. Handledarna har både specialistkompetens inom konstnärliga områden och erfarenhet och kunskap inom området daglig verksamhet enligt LSS.

Styrelse och ledning

Leia Lette, är verksamhetschef för Mosaikteatern, den dagliga verksamheten. Leia är tillståndsansvarig för verksamheten och har uppdraget att leda och utveckla Mosaikteatern i linje med styrelsens målsättningar och visioner.

Styrelsen har bred kompetens både vad gäller målgruppen och den konstnärliga verksamheten. Styrelsens ledamöter tar aktiv del i den dagliga verksamheten. Ordförande i styrelsen är Björn Wittmark, företagare, han är också en av stiftelsens grundare. Ledamöter är Pamela Wilson, konstnär, Martin Naucler fotograf (Martin har publicerat många böcker på Sigmaförlaget), Helena Petersson, speciallärare, Elsa Nilsson speciallärare och Kersti Larsson, rytmikpedagog och musikterapeut.

Timanställning och projektarbete

Är du frilansande musiker, dansare, dramapedagog, filmare eller verksam inom andra konstnärliga områden? Har du idéer eller är intresserad av timanställning är du välkommen att höra av dig. Vi tar gärna emot CV från intresserade – behöver vi ingen personal just när du frågar så kan det hända att vi behöver längre fram!

Samverkan/samarbeten

Har du någon idé om samverkan med Mosaikteatern i någon form så är du också varmt välkommen att kontakta oss! Vi är intresserade av olika arbeten i projektform med andra konstnärer, musiker, dansare, koreografer, skådespelare, organisationer, verksamheter och intresseorganisationer. Kontakta Leia Lette: leia@mosaikteatern.se telefon: 0707-77 95 19

Student

Är du student och vill skriva examensarbete, söka praktikplats eller sommarjobb är du välkommen att höra av dig till oss!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.