Mediagruppens nya tidning MOSAIK

Mediagruppens nya tidning MOSAIK är nu tryckt och färdig! Du missar väl inte första numret? Fyll i formuläret nedan och försäkra dig om din prenumeration!

MOSAIK är en tidning där texter och illustrationer är producerade av vuxna med funktionsnedsättning runtom i Sverige. En tidning där redaktionen utgörs av personer med funktionsnedsättning som med stöd av duktiga handledare sätter sin unika prägel på tidningen. En tidning skapad ur en idé om ”allas rätt till scen”, allas rätt till ett konstnärligt uttryck.

Vi ville skapa en tidning som inspirerar till att ta funktionsnedsattas konstnärliga uttryck på allvar, en tidning där många i Sverige kan bidra med innehåll och en tidning som berör läsaren och skapar kunskap kring våra likheter och olikheter som människor. Varje nummer kommer utöver dikter och bilder innehålla en intervju med en konstnär/artist med funktionsnedsättning samt ett reportage som vi har valt att kalla för ”mötet” – där den funktionsnedsatta och den normalstörda världen möts.

Denna tidning vill också främja läs och skrivlusten på dagliga verksamheter, skolor och boenden runtom i Sverige. Genom att prenumerera på denna tidning är det möjligt att få nya dikter skickade till sig två gånger per år. Det är även möjligt att skicka in sina texter/dikter och få dem publicerade i tidningen Mosaik. Vill man ha hjälp att arrangera en skrivarverkstad tillsammans med poeten Lars Lidén i sin verksamhet så är det möjligt att göra – kontakta oss på Mosaikteatern så fixar vi det.

Prenumererat på tidningen MOSAIK! För 150 kr per år får du två fullmatade nummer av tidningen! Fyll i formuläret nedan och skicka in!

Namn*

E-postadress*

Telefonnummer*

Adress *

Postadress*

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på tidningen MOSAIK!
En prenumeration kostar 150 kr per år. *

 

Meningen med känslornas drömmar är temat för första numret

Magasin Mosaik nr 1 2014 s1

 

Tidningen innehåller dikter och illustrationer gjorda av personer med funktionsnedsättning

Magasin Mosaik nr 1 2014 dikt

I första numret av MOSAIK möter vi Bosse Östlin, en av skådespelarna i Glada Hudik-teatern.

Magasin Mosaik nr 1 2014 bosse