Organisation

Stiftelsen Mosaik är en icke vinstdrivande stiftelse.

Stiftelsen Mosaiks styrelse består av 6 ledamöter varav en är ordförande. Styrelsen är ansvarig för att driva stiftelsens verksamhet.
Till sin hjälp har styrelsen en verksamhetschef som uppfyller de krav som anges i lagtexten gällande enskild verksamhet enligt LSS. Vår verksamhetschef är Leia Lette som har till uppgift att driva och utveckla stiftelsens verksamhet, främst när det gäller den dagliga verksamheten men även för att etablera en öppen verksamhet som framförallt riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

I den dagliga verksamheten arbetar handledare. Handledarna har både specialistkompetens inom konstnärliga områden och erfarenhet och kunskap inom området daglig verksamhet enl LSS. Målsättningen när vi söker nya medarbetare är fortsatt densamma: Det ska finnas handledare både med specialistkompetens inom det konstnärliga området som inom LSS-verksamhetsområde och kunskap kring intellektuella funktionsnedsättningar.

Styrelsemedlemmar:
Björn Wittmark, ordförande. Framgångsrik företagare och en av stiftelsens grundare, förälder till en person med intellektuell funktionsnedsättning.
Martin Naucler, ledamot. Fotograf som driver eget bokförlag och har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och har dokumenterat handikappidrott, paraolympics och andra stora idrottstävlingar under många år.
Elsa, Speciallärare med lång erfarenhet från gymnasiesärskolan och verksamhet med konstnärlig inriktning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Helena Petersson, ledamot. Speciallärare med lång erfarenhet från gymnasiesärskolan och verksamhet med konstnärlig inriktning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Pamela Wilson, ledamot. Textilkonstnär och silversmed, förälder till en person med intellektuell funktionsnedsättning.
Kersti Larsson, ledamot och f.d VD för Mosaikteatern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.